Ortsbeauftragter

OB: nn E-Mail:

stv. Ortsbeauftragter

stv OB: nn E-Mail:

Ausbildungsbeauftragter

AB: nn

Verwaltungsbeauftragter

Kai Michael Poppe E-Mail:

Schirrmeister

Michael Peters E-Mail:
Simon Martensen E-Mail:

Helfersprecher

Stephan Wittrock E-Mail:

Ortsjugendbeauftragter

Ortsjugendbeauftragter Daniel Seifert E-Mail:

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit Rolf Fraedrich Mobil:cell01735390320 E-Mail: